Byrådet med nytt mål

Målet om en klimagassreduksjon på 30 prosent i forhold til utslippene i 1991 innen 2005 er selvfølgelig forkastet for lengst.