Stanset Rakner-bygg i strandsonen

Åtte tilfeller der kommunene har gitt byggetillatelse i strandsonen er nå endelig omgjort. Blant dem er sivilingeniør Ole Rakners planer om å bygge fire boliger ved Nordåsvannet.