• <b>GOD STEMNING:</b> Humor og god stemning preget Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo. De to tidligere olje- og energiministrene fra Hordaland, Olav Akselsen og Ranveig Frøiland (bak), lover en langt mer aktiv holdning overfor de statskontrollerte nøkkelbedriftene. FOTO: HÅVARD BJELLAND

En aktiv politisk kremmer

For Ap betyr aktiv næringspolitikk også forhandlinger med Statoil og Hydro om konkrete prosjekter. Olav Akselsen og Ranveig Frøiland kan vise til en rekke eksempler på dette.