Friskere frisørar med "unormalt" blod

Frisørar produserer meir antistoff i blodet enn folk flest, viser ny forsking i Bergen. Men forskarane har ikkje funne ut kvifor.