Enkelte HV-soldater kan beholde tennstempler

Enkelte befal og soldater i Heimevernet som trener skyting kan få tilbake tennstempelet til AG-3-geværet.