Stor avstand i kommuneoppgjøret

– Avstanden er stor på flere områder, sier meklingsmann Dag Nafstad, som ledet det første meklingsmøtet for 400.000 ansatte i kommunesektoren tirsdag.