Frykter datainnbrudd hos Trygdeetaten

Riksrevisjonen har avdekket store mangler og elendige rutiner i datasikkerheten hos den gamle Trygdeetaten.