Norman i krig om utflytting

Skuldingane hagla då statsråd Victor Norman tysdag kveld debatterte utflytting av statlege tilsyn frå Oslo. Norman vart skulda for løftebrot. Sjølv svarte han med å skulde ein av fagforeiningsleiaraneane for å fare med løgn.