Prektig og sunn ungdom best likt

Idrettsungdom, antirasister og skolestrebere er best likt blant norske tenåringer.