Katastroferegning: 450 milliarder

Aldri har naturkatastrofer utløst av ekstremvær og varmere klima kostet internasjonale forsikringsselskaper mer enn i 2005.