Lysbakken tar til orde for at partiene på venstresiden, fagbevegelsen og brukerorganisasjoner skal utvikle en styringsmodell for offentlig sektor hvor målstyring blir erstattet av tillit til de ansatte.

— I dag styres store deler av offentlig sektor etter butikkprinsipp. Vi må over til langsiktig tenkning med mindre rapportering og kontroll, sier SV-lederen til Klassekampen.

Lysbakken mener videre at den rødgrønne regjeringen gjorde for lite med skjemaveldet. Han skylder på Arbeiderpartiet.

— Foretaksmodellen for helsevesenet ble vedtatt før den rødgrønne regjeringen ble valgt, og her hadde Ap investert mye prestisje. Arbeiderpartiet er i mange tilfeller entusiastisk pådriver for såkalt new public management, sier Lysbakken. Men han håper nå at Ap vil tenke nytt nå som de har havnet i opposisjon.

Ap-nestleder Helga Pedersen mener Lysbakken reiser en viktig debatt.

— Vi må ta en grundig debatt om hvordan vi utformer kravene til offentlig sektor. Det er viktig at de ansatte bruker mindre tid på byråkrati og skjema, og mer tid på yrket sitt, sier Pedersen.

Hun slår fast at Ap skal stille høye krav til offentlig sektor, men at det er viktig å få frigjort tid blant de ansatte. Avbyråkratisering må heller ikke gå ut over rettssikkerheten for utsatte grupper som barnevernsbarn og flyktninger, legger hun til.