Det er 65 kommuner med kulturmiljøer av nasjonal interesse som kan søke om midlene. Riksantikvaren tilbyr inntil 400.000 kroner i to år for å ansette en byantikvar i full stilling i ti byer.

I dag har Oslo, Bergen, Trondheim, Sandnes, Stavanger og Kristiansand egen byantikvar. Byantikvarene skal ivareta og gi råd om kommunens kulturminner. (©NTB)