— Sivilombudsmannen ivaretar en viktig rettssikkerhetsgaranti i samfunnet gjennom å bidra til å sikre at forvaltningen ikke øver urett mot den enkelte borger, sa stortingspresident Olemic Thommessen da Falkanger ble presentert tirsdag.

Formelt skal saken behandles i Stortinget torsdag.