Kanalen kom på sin ringerunde i kontakt med 80 av Sps 91 ordførere. Halvparten av disse mener altså at Borten Moe bør stille sin plass til disposisjon, men partiet er splittet i synet på om den tidligere olje— og energiministeren har en plass i partiets nye ledelse. Ti av de spurte Sp-ordførerne gir støtte til Borten Moe.

Flere av de spurte ordførerne sier at de oppfatter Ola Borten Moe som en del av problemet.

— Jeg tror mange i Senterpartiet betrakter ham som en del av den situasjonen som vi nå har fått med uro i ledelsen i Senterpartiet. Han bør på lik linje med Liv Signe Navarsete stille sin plass til disposisjon, sier ordfører Ivar Brevik i Ål kommune til TV 2.

Ola Borten Moe selv har imidlertid holdt fast ved at han ønsker å fortsette i partiledelsen.

I helgen ble det klart at Liv Signe Navarsete går av som partileder på et ekstraordinært landsmøte til våren.