— Nei, det er det partene i lønnsoppgjøret som avgjør, det vil si kommunene som ansetter og lønner barnehagepersonell, sa Solberg. Men hun var likevel klar på at lærerne i skolen skal få bedre karrieremuligheter under hennes regjering.

— De som er best til å lære bort må bli vurdert for den innsatsen de legger ned i klasserommet og i lærerkollegiet. De må se at det går an å rykke oppover, få mulighet til faglig utvikling og faglig lederansvar, sa Erna Solberg i sin tale til NHO-konferansen, der var temaet læring. Også statsministeren selv ble utstyr med en «L», på brystet, slik unge sjøfører har når de øvelseskjører med bil.

Start i barnehagen

NHO-dagens friskeste utspill kom fra økonomiprofessor Mari Rege fra Universitetet i Stavanger. Hun introduserte begrepet renters rente også innen læring og utdanning. Slik penger gir avkastning gjennom renter og deretter renter, kan kunnskap og læring ha den samme utvikling.

Hun viste til amerikanske forskning som klart slår fast at bevisst læring i barnehagen gir seg utslag i bedre læringsevne senere i skolegangen.

— Barnehagene må jobbe mer systematisk med tidlig læring. Det står ikke i motsetning til barndommens verdier, mente professoren.

— Vi har ikke råd til ikke å investere i tidlig læring.

Mari Rege mente at et mål for å nå dette var bedre lønn for de ansatte, noe altså statsministeren avviste på gangen etterpå.

Dyr utdanning

Toppsjefen i Statistisk sentralbyrå, Hans Henrik Scheel hadde også friske innspill. Han sa at dersom alle studenter kuttet utdanningsløpet met ett år, ville vi fått over 40 000 flere årsverk i norsk arbeidsliv. Han viste også til at svake resultater på ungdomsskolen avspeiler seg senere i utdanningen, og at veien til trygd er kort for mange med de svakeste resultatene fra grunnskolen.