Kvinnen ble derimot dømt for å ha utøvd trusler og vold mot familien, samt for påvirkning av vitner i saken. Hun dømmes til en straff på tre år og seks måneders fengsel, men får 738 dagers fradrag for tiden hun har sittet i varetekt.

Hun dømmes også til å betale 90.000 kroner i erstatning og oppreisning til hvert av de fem barna.

Da dommen ble lest opp, brøt kvinnen sammen i stille gråt mens forsvareren hennes, advokat Hilde Marie Ims, holdt rundt henne. Hun har hele tiden nektet for at hun drepte ektemannen.