Medisinerne som undersøkte den lille gutten etter dødsfallet, fant massive blødninger på hodet og i ansiktet, samt dødelige skader han umulig kunne ha påført seg selv. Skadene må ha blitt påført ham av en voksen person, og de er forenlig med kraftig stump vold mot hodet, konkluderer Rana tingrett i sin vurdering av bevisene mot den 35 år gamle somalieren.

Mannens forsvarer, advokat Christian Wiig, opplyser fredag til NTB at han ikke hadde fått diskutert dommen med sin klient og viser til fristen på to uker på spørsmål om dommen vil bli anket.

35-åringen fikk åtte års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge og for mishandling av tre av sine øvrige barn. Han må i tillegg betale 125.000 kroner i oppreisning til hver av sine tre sønner, og 215.000 i oppreisning til kona.

Erkjente delvis skyld

Treåringen døde på Helgelandssykehuset natt til 2. mars i fjor, etter angivelig å ha falt om hjemme under lek dagen før.

En teori om at gutten skal ha falt og slått hodet for eksempel under lek i barnehagen, slik tiltalte hevdet i sin forklaring, avfeier retten som oppkonstruert.

35-åringen erkjente bare delvis straffskyld for å ha slått en av brødrene til den avdøde gjentatte ganger med et belte i forbindelse med koranlesing. Han innrømmet også å ha slått en annen av de seks barna i familien på lårene og armene ved to-tre anledninger.

Han nektet imidlertid kategorisk for å ha slått treåringen, og hevdet i retten at skadene som førte til dødsfallet, må ha blitt påført ham ved en ulykke.

Retten mener at familien levde «i et mønster av vold» og «i et fryktregime».

Barna ble avgjørende

35-åringen har seks barn sammen med sin somaliske kone og skal ha slått flere av dem, ved flere anledninger. Han skal også ha stengt barna og kona inne og truet med å tenne på uten å slippe dem ut.

Det kom fram gjennom konas forklaring i retten, samt forklaringene til to av brødrene og deres fostermor. Etter først å ha forsøkt å bortforklare problemene knyttet til faren hjemme, var det som om boblen brast for de to på et tidspunkt, ifølge fostermoren.

I sine vitneprov beskrev de farens omfattende og grove voldsutøvelse, samt sin egen frykt for å reise hjem igjen og for at de da ville dø. De ytret også frykt for hvordan de kom til å dø, ifølge fostermoren.