Nedgangen var størst i Aust-Agder, Hordaland og Oslo, ifølge Brønnøysundregistrene.

I Troms, Nordland og Sogn og Fjordane gikk imidlertid antall konkurser opp.

I første kvartal er det over hele landet registrert 1.462 konkurser og tvangsavviklinger. Det er en liten økning fra 1.452 i samme periode i fjord.