Det viser en kartlegging Aftenposten har gjort.Kartleggingen viser at norsk politi i løpet av seks måneder i fjor ba om tilgang til data fra Facebook, Apple, Google, Yahoo, Microsoft og Skype for 483 norske brukere, skriver avisen.

Sammenlignet med første halvår 2013 er økningen i antall utleveringsbegjæringer på 136 prosent. Politiet fikk innvilget kravet om helt eller delvis tilgang i 330 brukerkontoer, noe som utgjør 68 prosent av sakene.

I de fleste sakene har politiet ønsket å finne ut hvem som skjuler seg bak en konto og når den har vært i bruk, skriver avisen.

— Som regel ber vi om grunnleggende kontoinformasjon som ikke er spesielt inngripende data, hvor formålet er å få identifisert hvem som bruker en konto, sier Thomas Stærk, seksjonsleder for internettrelatert etterforskningsstøtte i Kripos.

— Hvis en konto er brukt til å gjøre noe straffbart, for eksempel planlegge kriminalitet, sende alvorlige trusler og lignende, så er det viktig å finne ut hvem brukeren er, sier han.

Førsteamanuensis Inger Marie Sunde ved Politihøgskolen mener politiet er blitt mer bevisst på at disse selskapene sitter på nyttige spor i etterforskningen, og tror det i tiden framover vil skje en radikal økning i politiets innhenting av bevis fra internett og sosiale medier