Kontroll— og konstitusjonskomiteen holder høring for å undersøke om helseforetaksloven ble brutt i forbindelse med plasseringen av det nye sykehuset i Møre og Romsdal.

Komiteen vil blant annet undersøke om helseminister Bent Høie (H) utøvet utidig press ved sin uformelle kontakt med styremedlemmer i helseforetakene. Han har i brev til komiteen avvist dette.

— Har statsråden gått over streken, spurte komitéleder Martin Kolberg (Ap)

— De svarene helseministeren har gitt i brevet, avspeiler at han har en forståelse av loven som jeg oppfatter som problematisk, svarte Bernt, som er ekspert på helse- og forvaltningsrett.

Høie har vedgått at han overfor daværende styreleder i Helse Midt-Norge, Marte Styve Holthe, ga uttrykk for at han «helte mot Molde».

Bernt understreket at helseforetaksloven er en særegen styringsmåte, og at det er viktig at signaler som gis formidles tydelig og åpent, ikke bare til enkeltpersoner.

— Det skaper en uryddig, ugjennomsiktig kommunikasjon, sa Bernt.

Legeforeningen var også til stede da høringen startet fredag morgen. President Hege Gjessing fortalte at fagmiljøene på sykehusene både i Molde og Kristiansund hadde hatt en oppfatning om at det var nødvendig å treffe en beslutning, og at de var innstilt på å følge den.

Problemet oppsto da administrerende direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal trakk seg under dramatiske omstendigheter rett før lokaliseringsspørsmålet skulle opp på styremøte i helseforetaket, mente hun.

Gjessing understreket også at de mener helseministeren ikke har brutt loven i sin behandling av saken.