LO-lederen, og flere toneangivende forbundsledere, har allerede slått fast at lønnsoppgjøret i år blir svært moderat av hensyn til eksportnæringen og arbeidsplasser.

Nå tallfester flere sentralt plasserte kilder i LO og NHO overfor VG oppgjøret til 50 øre timen i generelt tillegg i det sentrale oppgjøret — altså en snau tusenlapp i året for de med full stilling.

Greit med nulloppgjør

Leder Arve Bakke i Fellesforbundet tar i Aftenposten til orde for nulloppgjør, og mener det har lite for seg å krangle sentralt om 25-50 øre til store grupper.

— Jeg må først se regnestykkene. Men viser de at vi må ha generelle tillegg på 25 eller 50 øre, så synes jeg det er bedre å gi de pengene til lavtlønte, sier Bakke.

LO-leder Gerd Kristiansen hevder overfor NTB at hun ikke har møtt motforestillinger i egne rekker mot hennes budskap om at den sammenhengende lønnsfesten på 2000-tallet er over.

Demper forventningene

Da Kristiansen og LOs øverste tillitsvalgte vedtok tariffpolitisk uttalelse tirsdag, var det kun med de sedvanlige formuleringene om å «opprettholde kjøpekraften» og prioritere lav- og likelønn.

— Jeg velger å være tydelig på dette fordi det er viktig for medlemmene våre å skru ned forventningene til mellomoppgjøret, sier Kristiansen til NTB.

Prisveksten neste år er anslått til 2,3 prosent. Lønnsoverhenget, den delen av fjorårets lønnsoppgjør som først får statistisk virkning i år, er anslått til 1,4 prosent. Det innebærer at det er behov for 0,9 prosent lønnsvekst for å opprettholde kjøpekraften.

Arve Bakke fra Fellesforbundet og LO-leder Gerd Kristiansen.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix