Det var like før klokka 15 mandag ettermiddag at bilister oppdaget at en del av den 230 meter lange broen over Mofjellbekken like før avkjøringen til Holmestrand, hadde sviktet. Et jordras under broen hadde ført til at pilarene som holder brua oppe, ga etter.

E18 ble umiddelbart stengt i begge retninger, og veistrekningen kommer til å forbli stengt i lang tid framover.

Byggeleder, geoteknikere og bruspesialister var mandag på stedet for å ta den ødelagte broen, som ble åpnet i 2001, nærmere i øyesyn, og undersøkelsene fortsetter tirsdag. Flere naboer sier imidlertid at de ikke er overrasket over at jordmasser ødela europaveien.

— Hele området er i bevegelse. Jeg trodde at Statens vegvesen var kjent med dette, sier Fredrik Olsen til Dagbladet.

Uker og måneder

— Vi snakker i alle fall uker og måneder, sier Statens vegvesens avdelingsdirektør Ingunn Foss på spørsmål fra NTB om hvor lang tid det kan ta før broen eventuelt kan tas i bruk igjen.

Vegvesenet mener det ikke er noe som tyder på at det er noe feil med broen.

— Det er ingen indikasjoner på at det er noe galt med broen eller brokonstruksjonen, men at det er grunnen rundt fundamentet til broen som har sklidd ut, sa Foss under et pressemøte ved ulykkesstedet tirsdag.

På spørsmål om det er aktuelt å rive broen, svarer hun:

— Det er et alternativ.

En borerigg skal i løpet av tirsdag undersøke grunnen under broen og bore for å finne dybden i fjellet og sjekke ut materialegenskapene der. Vegvesenet har også avtalt et møte med Holmestrand og Re kommune i forbindelse med at trafikk som skulle gå over broen, nå er omdirigert på sideveinettet.

— Det er viktig å sørge for at det er trafikksikkert, sier Foss.

Bulldoser

Folk som bor i nærheten forteller om stor trafikk med dumpere til og fra rasstedet under Skjeggestadbrua de siste månedene. En bulldoser som jobbet under broen, ble tatt av skredet like ved brofundamentene mandag ettermiddag, skriver Tønsbergs Blad.

— Vi har planert deler av terrenget på toppen av jordet på oppdrag fra grunneieren med en bulldoser som er eid av Maskinpartner, sier daglig leder Christoffer Bruserud i firmaet Oskar og Tormod Wike AS til avisen.

Bruserud tror imidlertid ikke at dette er årsaken til jordraset som førte til at bropilaren ga etter.

— Jeg tror det er for langt unna til at det kan ha forårsaket raset, men det blir opp til Statens vegvesen å vurdere og konkludere rundt årsaksforholdene, sier Bruserud.

Til NRK opplyser styremedlem Martin Hunstad i Solum Golfbane at de som grunneier har fått utført planeringsarbeid.

Ukjent for Vegvesenet

Verken Vegvesenet eller Holmestrand kommune hadde mandag kjennskap til bulldoseren som sto fast etter å ha arbeidet under Skjeggestadbrua.

— Vi har også observert at det er en bulldoser som ligger der, men vi vet foreløpig ikke hvem det er sin. Vi kjenner heller ikke til de arbeidene, sa avdelingsdirektør i Ingunn Foss i Statens vegvesen Vestfold til VG mandag kveld.

Ifølge Tønsbergs Blad er jordraset på sørvestsiden av broen rundt hundre meter bredt. Bulldoseren som arbeidet der mandag, ble trolig dratt med av jordmassene og havnet på siden i en bekk.

Topp prioritet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) utelukker ikke at det kan bli aktuelt å undersøke flere av byggeprosjektene på E18 etter at fundamentet under Skjeggestadbrua kollapset. Gjenoppbyggingen av broen må uansett få høyeste prioritet, mener han.

— Dette er en veistrekning som er så viktig at det er åpenbart at oppbyggingen må ha topp prioritet, sier Solvik-Olsen til NRK.

Samferdselsministeren sier imidlertid at det er altfor tidlig å si hvor lang tid dette arbeidet vil ta. Mandag kveld var han mest opptatt av at ingen ble skadd. Tre tunge kjøretøyer, en minibuss og en del personbiler ble mandag ettermiddag stående igjen på stedet og rundt 45 personer ble evakuert.

Kvikkleire

Hos Statens vegvesen var man mandag kveld heller ikke i stand til å antyde noe tidspunkt for når trafikken igjen kan kjøre over Skjeggestadbrua.

— Fokus hos oss nå er å finne ut hva som har skjedd, så kommer vi til å utbedre skaden så fort som mulig, sier Ingunn Foss til NRK.

Ifølge Teknisk Ukeblad er Statens vegvesen kjent med at det er store såkalte kvikkleiresoner nord og sør for broen.

— Det ser ut som det har vært utglidninger av løsmasser. Vi er klar over at det er dårlige grunnforhold i området. Men det er for tidlig å si om dette er et kvikkleireskred, sier Foss til fagbladet.

Hun sier til Dagbladet at Vegvesenet var klar over de vanskelige grunnforholdene i området, men at broen er fundamentert i fjell.

Bilister som kommer sørfra må framover belage seg på omkjøring gjennom Holmestrand, på veien som i mange år var kjent som «Dødsveien». De som kjører sørover må kjøre fylkesvei 35 gjennom Hof.