— Veterinærinstituttet analyserer nå flere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken, sier Solfrid Åmdal, leder ved seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell i Mattilsynet.

Prøvesvarene kommer onsdag.

Kugalskap, også kalt BSE, smitter vanligvis gjennom dyrefôr. Syke dyr kan ikke smitte andre dyr eller mennesker direkte, men sykdommen kan overføres til mennesker gjennom kjøttprodukter.

Kua som viste sykdomstegn, er destruert og har ikke gått til slakt. Inntil videre får ingen andre dyr komme inn eller ut av gården.