Meningsmålingen er utført av Norfakta for Adresseavisen. Bare 206 innbyggerne i Hemne kommune og 400 i Sør-Trøndelag for øvrig er spurt, noe som gjør resultatene usikre.

I Hemne kommune er det 21 prosent av de spurte som svarer ja på spørsmålet om Krekar vil utgjøre en sikkerhetsrisiko, mens 20 prosent svarer vet ikke, og altså 59 prosent nei.

I Sør-Trøndelag for øvrig svarer 61 prosent nei, 22 prosent ja og 17 prosent vet ikke på samme spørsmål.

Når det gjelder spørsmålet om å være for eller imot at mulla Krekar kommer til kommunen, er det 56 prosent som er imot og bare 11 prosent for. Hele 33 prosent svarer vet ikke av dem som er bosatt i Hemne kommune.

Fors Sør-Trøndelag for øvrig er tallene 41 prosent mot, 20 prosent for og 39 prosent vet ikke.

KrF-velgerne er minst skeptiske, mens Frp— og Sp-velgere er mest skeptiske til Krekar.