Kontroll— og konstitusjonskomiteen vil i dag drøfte justisminister Anders Anundsens forsøk på å få til en politisk hestehandel med KrF og V.

Bergens Tidende og Dagsavisen har skrevet at Anundsen forsøkte å forhandle bort sterk kritikk og mistillit fra samarbeidspartiene, mot at de utviste, lengeværende asylbarna skulle få sine saker behandlet på nytt.

Brudd på politisk sedvane

Det har Sp, Sv og Ap reagert sterkt på.

— Konstitusjonen kan ikke være politisk valuta, har Aps Jette Christensen uttalt.

På Stortinget er det en rådende oppfatning at Anundsen ikke har brutt noen konstitusjonelle spilleregler, men de som reagerer mener at det er et klart brudd på politisk sedvane.

I klartekst betyr det at et forsøk på å forhandle bort konstitusjonell kritikk i en sak, kan undergrave kontroll- og konstitusjonskomiteens rolle som kontrollerende instans i forhold til regjeringen.

Tre muligheter

Komiteen vil i dag lande på en av tre muligheter:

  • Anders Anundsen innkalles til en ny høring hvor han må forklare seg om det som foregikk mellom ham og samarbeidspartiene
  • Kontrollkomiteen stiller Anundsen skriftlige spørsmål. Det kan igjen bli fulgt opp med høring, om behovet skulle være til stede.
  • Kontrollkomiteen unnlater å følge opp saken nå, men overlater til Stortinget og de ulike partiene å følge den opp når Stortinget i plenum skal drøfte komiteens innstilling og votere over mistillitsforslaget mot justisministeren senere i vår. Kontroll- og konstitusjonskomiteen møtes klokken 14.