Utlendinger blir i økende grad straffet med utvisning

Utvisning fra Norge blir i stadig økende grad brukt som straff mot kriminelle utlendinger. At politiet og ikke domstolen avgjør utvisningen, gir ulikhet for loven og kan ramme ressurssvake grupper, mener forskere.