Husarbeid slår oljervirksomheten

Ulønnet arbeid i hjemmet var i 2000 mer verdt enn oljevirksomheten.