–500.000 for å ansette kvinner

En komité anbefaler at læresteder bør få 500.000 kroner per kvinne de ansetter som professor eller førsteamanuensis.