Hver fjerde dødsulykke i arbeidslivet skjer i landbruket

Å være gårdbruker er et risikoyrke. 25 prosent av alle dødsulykker i norsk arbeidsliv de siste fem årene har skjedd i landbruket.