Fant ikke kvalifisert personale

Barnevernet gapte for høyt da de startet alle ungdomssentrene samtidig.