Uklart om jobbtilbud er bindende

E-posten der Svein G. Josefsen får tilbud om vikarjobb i Bryn menighet, er juridisk å regne som et jobbtilbud, mener arbeidsrettsprofessor Henning Jakhelln.