Ønsker kvinnelig general

Anne-Grete Strøm-Erichsen håper at hun som forsvarsminister får anledning til å utnevne den første kvinne som general. Det ville være en viktig milepæl, sier hun.