Trikkeføreren får krisehjelp

Trikkeføreren som var involvert i en dødsulykke i Oslo søndag, får oppfølging av Oslo Sporveiers kriseteam.