Vil gjøre klapsing forbudt

Flertallet på Stortinget går inn for å forby all klapsing av barn. Høyesterett får dermed refs for en dom fra 2005 der klaps over hånden eller buksebaken ble akseptert.