Ringerikspoteten får ikke bli merkebeskyttet

Mattilsynet har avslått søknaden om å navnebeskytte ringerikspoteten.