Krigsforbrytersak for retten i Norge

En person som er mistenkt for å ha deltatt i folkemordet i Rwanda, stilles trolig for retten i Norge.