- Vi vil være barn

Den ene dagen er de indianere i skogen, den neste hopper de tau. Og TV-heltinnen heter Hannah Montana.