Stort flertall for ny ekteskapslov

Homofile skal kunne gifte seg, adoptere og lesbiske kvinner skal få mulighet for assistert befruktning.