Refser sykehus for dødsfall etter beinbrudd

En 73 år gammel mann lå i 60 timer og ventet på behandling for lårbeinsbrudd, men uten å få medikamenter mot blodpropp. Det kan ha kostet Stavanger-mannen livet.