Sosial- og helsedirektoratet får nytt navn

Endringen skjedde 1. april og er slett ingen spøk: Sosial- og helsedirektoratet heter heretter kun Helsedirektoratet.