Nestenulykke tross normal flygelederbemanning

Bemanning ved kontrollsentralen i Røyken var normal da to fly lørdag var på kollisjonskurs i luftrommet over Kristiansand.