Natur og Ungdom gir rederne støtte

Natur og Ungdom gir rederne støtte i spørsmålet om oljevirksomhet på gytefeltene utenfor Sunnmøre.