Bakbundet og tapet av ranere

Da politiet kom til urmakerbutikken etter ranet, fant de to ansatte i kjelleren, bakbundet og tapet.