- Norge er en miljøsinke

EUs satsing for å redusere klimautslippene er historisk, mener Europeisk Ungdom.