Stor eksplosjonsfare i Orkdal

Det brenner i en transformatorstasjon på Gjølme i Orkdal i Sør-Trøndelag. Eksplosjonsfaren er stor.