- Granskere trenger regler

Det var nødt til å bli bråk etter Valla-rapporten. På samme måte som det ble bråk etter granskningene av Redningsselskapet og Sandviken Sykehus.