Dørum: – Massiv og tydelig kjennelse

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum mener lagrettens kjennelse med all tydelighet viser at NOKAS-ranerne er del av organisert kriminalitet.