Flere får refs av Helsetilsynet

70 personer mistet autorisasjonen som helsepersonell i 2006 - halvparten på grunn av rusmiddelmisbruk.