Dobling av mobbesaker i 2006

I år har effekten av Valla/Yssen-saken ført til stor økning av innrapporterte mobbesaker.