Angrep Arbeiderpartiet

Frp-formann Siv Jensen gikk til angrep på Arbeiderpartiet da hun innledet sin tale til partiets landsmøte i Stjørdal.